Tầm nhìn chiến lược , Fandecor

Tầm nhìn chiến lược 

 

 

I,   Tầm nhìn

-  Trở thành doanh nghiệp cung cấp VLXD (Sơn và chống thấm) hàng đầu Việt Nam.

-  Sản phẩm mang thương hiệu FANDÉCOR là sự lựa chọn tin tưởng nhất, tốt nhất cho khách hàng.

-  Phát triển doanh nghiệp bền vững, hiệu quả.

-  Phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người tiêu dùng

 

II, Chiến lược phát triển

 1,Xây dựng Công ty TNHH Fancyl Pec trở thành một công ty có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành VLXD ( Sơn và chống thấm). Duy trì công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, cạnh tranh công bằng, hội nhập kinh tế. Đóng góp nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, chung tay góp phần xây dựng thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh.

 2, Xây dựng - Củng cố - Phát triển

    Tập thể cán bộ công nhân viên chức công ty TNHH Fancyl Pec luôn luôn đặt ra tiêu chí hành động và phát triển sản phẩm theo các mục tiêu :

        + Chất lượng

        + Chuyên nghiệp

        + Thương hiệu

        + Cạnh tranh

        + Hợp tác

        + Tôn trọng

        + Sáng tạo

        + Tận tâm

        + Đoàn kết

 

Giá trị của FANDECOR

Giá trị của FANDECOR
Tìm hiểu những giá trị khác biệt mà Fandecor mang đến cho công trình của bạn.

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ
Góp sức cùng chúng tôi phân phối sản phẩm tuyệt vời này đến nhiều công

THAM KHẢO MẪU NHÀ

Fandecorpaint.com có một thư viện ảnh phong phú các mẫu nhà cho bạn tham khảo.
Chọn mục tham khảo